Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo gia hạn thẻ BHYT, bổ sung thẻ BHYT, sửa thẻ BHYT năm 2019

28-12-2018 08:57

Thực hiện Công văn số 2660/UBND-LĐTBXH ngày 20/12/2019 của UBND huyện Võ Nhai về việc cấp thẻ BHYT năm 2019.

Để thực hiện tốt chế độ về Bảo hiểm y tế cho nhân dân trong xã, UBND xã Thượng Nung thông báo đến các hộ dân trên địa bàn xã các nội dung sau:

1. Gia hạn thẻ BHYT năm 2019:

- Đối với các thẻ BHYT được cấp năm 2018 đã được gia hạn sử dụng với thời hạn từ ngay 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Các hộ dân tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp năm 2018 (không cấp lại thẻ mới).

2. Rà soát bổ sung thẻ:

- Thông báo đến các gia đình có khẩu mới chuyển đến chưa có thẻ BHYT tại xã Thượng Nung hoặc muốn đăng ký khám chữa bệnh tại xã Thượng Nung cần phải báo tăng thẻ BHYT tại UBND xã và trả lại thẻ BHYT tại nơi chuyển đi.

- Đối với các nhân  khẩu đã cắt giảm thẻ BHYT tại địa phương do tham gia BHYT tại các đơn vị khác (như thẻ BHYT tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nhà nước…) sau khi thôi việc cần chủ động thông báo với UBND xã qua bộ phận Văn hóa xã hội để tăng thẻ BHYT tại địa phương. Đối với các nhân khẩu không khai báo sẽ tự chịu trách nhiệm về việc thiếu thẻ BHYT, không được hưởng quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.

3. Sửa thẻ BHYT, cấp lại thẻ BHYT bị mất hoặc bị hỏng:

- Do việc cấp mới thẻ BHYT không thực hiện hàng năm, đề nghị các hộ gia đình chủ động kiểm tra thẻ BHYT đã được cấp năm 2018. Trong trường hợp bị mất thẻ, thẻ hỏng, thẻ sai thông tin cá nhân cần mang đến UBND xã (Gặp đồng chí Chu Huệ Quyên – Công chức văn hóa xã hội) để kê khai cấp lại thẻ, sửa thẻ. Tránh trường hợp khi người dân khi cần sử dụng thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh không được hưởng quyền lợi do thông tin trên thẻ bị sai hoặc do mất thẻ, thẻ hỏng..

Hồ sơ sửa thẻ gồm có:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Đối với người dưới 15 tuổi: 01 bản sao giấy khai sinh hoặc bản photo giấy khai sinh (bản chính).

+ Đối với người trên 15 tuổi: 01 bản chứng minh thư nhân dân photo.