Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2019

17-04-2019 08:47

           Thực hiện kế hoạch số 261/HD-BCH, ngày 06/3/2019 của Ban chỉ huy quân sự huyện Võ Nhai về việc Huấn luyện các đối tượng dân quân tự vệ năm 2019; sáng ngày 15/4/2019 thị trấn Đình Cả tổ chức khai mạc Huấn luyện dân quân măn 2019, về dự và chỉ đạo công tác huấn luyện năm 2019 thị trấn Đình Cả. Ban chỉ huy quân sự huyện có đồng chí Trương Văn BIên - Phó CHT, Ban CHQS huyện Võ Nhai.

Đồng chí Trịnh Thanh Phương- Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn phát biểu khai mạc 

Đ/c Trung tá Trương Văn Biên - Phó CHT, Ban CHQS huyện Võ Nhai

            Tại hội nghị Đ/c Lý Ba Duy - Chính trị viên phó Ban CHQS thị trấn đã phát động thi đua 

        Năm 2019 thị trấn tổ chức huấn luyện với tổng quân số là 58 đồng chí và được chia làm 02 đợt; thời gan huấn luyện từ 15/4 đến 28/4/2019; đợt 1 gồm 15 đồng chí năm thứ nhất; Kiểm tra bắn đạn thật được chia làm 02 đợt: đợt 1 vào ngày 28/4/2019; đợt 2 vào ngày 12/5/2019.

                                                                                           Tin và bài Phạm Duy Lễ