Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng ủy thị trấn Đình Cả tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị , nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII

11-04-2019 08:00

        Ngày 10 tháng 4 năm 2019 Đảng ủy thị trấn Đình Cả tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chi ủy chi bộ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn và các đồng chí đảng viên chi bộ Cơ quan thị trấn Đình Cả.

        Tại Hội nghị đồng chí Vũ Mạnh Hưng- Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Đình Cả đã triển khai và quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và Quy định số 11- QĐ/TW, ngày 18/02/2019 cảu Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 

 

       Tại hội nghị đồng chí Tô Đình Hựu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Đình Cả, triển khai quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

        Tại Hội nghị Đồng chí Trịnh Thanh Phương - Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Đình Cả, quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 30-CT/TW  ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiêu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực nền kinh tế và Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                                Tin bài Phạm Duy Lễ