Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018

10-07-2019 11:16

Sáng 10/7, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải đoạn 2016 - 2018. Đồng chí Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị được kiểm toán.

Tại Hội nghị, Kiểm toán Nhà nước đã ghi nhận những kết quả tỉnh Thái nguyên đã đạt được trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2018 và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, rút kinh nghiệm những vấn đề đã xảy ra để thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu