Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tăng vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

15-07-2019 16:54

 

Ngày 15/7, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư Phát triển chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư Phát triển phát biểu kết luận cuộc họp

Quỹ Phát triển đất hiện quản lý 3 loại quỹ, gồm: Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa . Tính đến ngày 30/6/2019, Quỹ Phát triển đất (Quỹ) có vốn điều lệ hơn 450 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm Quỹ đã thực hiện thẩm định hồ sơ và ứng vốn cho 5 dự án với tổng số vốn ứng gần 80 tỉ đồng, thu hồi các khoản nợ quá hạn trên 27 tỉ đồng. Các hợp đồng cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng đều thực hiện đúng cam kết; Quỹ đã thực hiện thanh lý 01 hợp đồng Bảo lãnh tín dụng với số tiền 4,5 tỉ đồng và đã thẩm định hồ sơ bảo lãnh, phát hành thông báo chấp thuận bảo lãnh cho 1 doanh nghiệp cũng với số tiền 4,5 tỷ đồng; xây dựng và bổ sung hoàn thiện Điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng quy định của pháp luật. Quỹ đang trực tiếp đầu tư 2 Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị và điểm dân cư trên địa bàn huyện Phú Bình. Cùng với đó thực hiện việc quản lý đối với một số dự án do UBND tỉnh giao tiếp nhận từ Trung tâm Phát triển quỹ Nhà - Đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh.

6 tháng cuối năm, Quỹ Phát triển đất tiếp tục triển khai thực hiện thẩm định và ứng vốn theo kế hoạch của UBND tỉnh; tích cực thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi vốn ứng, phí ứng vốn quá hạn, đến hạn từ các tổ chức, đơn vị, địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết những tồn tại, vướng mắc đối với những dự án nhận chuyển giao; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án khu đô thị đang triển khai; rà soát, thực hiện đầy đủ các công tác chuẩn bị đầu tư đối với Dự án xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn xóm Trung, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình; hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu tư đối với các dự án: Xây dựng hạ tầng Khu đô thị, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa; hạ tầng Điểm dân cư nông thôn xóm Hanh (xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên), xóm Đồng Danh (xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên).

Tại Cuộc họp, lãnh đạo Quỹ Phát triển đất đã kiến nghị, đề xuất với Hội đồng quản lý Quỹ và UBND tỉnh một số nội dung: Bổ sung vốn điều lệ hoạt động cho Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phê duyệt chi phí quản lý, chi phí bảo toàn vốn khi Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện nhiệm vụ đầu tư trực tiếp vào các dự án khu đô thị, khu dân cư, điểm dân cư nông thôn; UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương hướng dẫn việc bàn giao các dự án đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các địa phương và đơn vị quản lý, vận hành; sửa chữa một số tài sản của Quỹ đã hư hỏng, xuống cấp…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư Phát triển đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quỹ trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là trong việc thực hiện ứng vốn để giải phóng mặt bằng một số dự án. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, cấp bổ sung vốn cho Quỹ đảm bảo đúng, đủ vốn điều lệ; đề nghị Quỹ giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn tại, vướng mắc được bàn giao từ Trung tâm Phát triển quỹ Nhà - Đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh, tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ chỉ đạo, giải quyết những khó khăn theo thẩm quyền. Đối với các dự án đã xin chủ trương đầu tư, đồng chí đề nghị Quỹ bám sát, triển khai thực hiện có bài bản, đúng lộ trình, kế hoạch đề ra…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu