Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra Báo cáo bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2019

09-07-2019 18:23

Sáng ngày 09/7, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Thẩm tra việc báo cáo bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2019 đối với Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Giao thông Vận tải, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Pháp chế yêu cầu các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung vào các nội dung: Xác định sự cần thiết của việc bổ sung biên chế sự nghiệp cho các đơn vị; sự phù hợp của việc bổ sung biên chế với vị trí việc làm của các đơn vị; thẩm quyền quyết định việc giao bổ sung biên chế và các nội dung khác liên quan.

Sau khi nghiên cứu báo cáo giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2019, các thành viên của Ban Kinh tế - ngân sách và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh đề nghị làm rõ một số nội dung: Mô hình đơn vị Trạm Kiểm tra tải trọng lưu động tỉnh Thái Nguyên thuộc Sở Giao thông Vận tải thuộc loại hình đơn vị nào; mô hình quản lý, tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Trạm; vị trí việc làm và yêu cầu công việc của từng đơn vị đề nghị bổ sung biên chế; xác định nguồn biên chế bổ sung…

Tại Hội nghị các đại biểu đã có ý kiến, giải trình về các nội dung: Trạm Kiểm tra tải trọng lưu động tỉnh Thái Nguyên (Trạm) do Sở Giao thông Vận tải quản lý, căn cứ Thông tư 17/2014/TT-BGTVT quy định chức danh làm việc tại Trạm gồm Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, Ca trưởng, nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác, các chức danh làm việc tại Trạm bao gồm cả công chức va viên chức nên mô hình đơn vị là loại hình tổng hợp; nguồn giao biên chế bổ sung thuộc nguồn biên chế dự phòng của tỉnh; do tính chất công việc của Trạm Kiểm tra tải trọng lưu động mang tính đặc thù và hiện tại ngành Giao thông Vận tải của tỉnh đang gặp khó khăn về các chỉ tiêu biên chế để đáp ứng các nhiệm vụ tỉnh giao, đề nghị Thường trực HĐND quan tâm, giải quyết và tháo gỡ.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh kết luận: Đối với việc đề nghị giao biên chế sự nghiệp cho 2 đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ Đề án Vị trí việc làm của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên thuộc sở Tài Nguyên và Môi trường đang thiếu 5 vị trí, nhất trí đề nghị HĐND tỉnh quyết định bổ sung 02 biên chế sự nghiệp. Đối với việc đề nghị bổ sung 6 biên chế sự nghiệp cho Trạm Kiểm tra tải trọng lưu động tỉnh Thái Nguyên, đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải làm rõ mô hình đơn vị của Trạm, báo cáo thường trực để xem xét, khi thống nhất và sẽ trình HĐND trong kỳ họp gần nhất.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm