Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

08-07-2019 10:41

Kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024; chủ động ứng phó với thiên tai trong hoạt động khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ 2019… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2547/UBND-TH về kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh về việc kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở Báo cáo số 128/BC-TCT ngày 16/4/2018 của Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, địa phương; để bảo đảm thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và phục vụ Đoàn kiểm tra của Tổ Công tác, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh: Nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tổ chức rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019; xây dựng báo cáo đánh giá, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (theo mẫu) trước ngày 09/7/2019 (chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thông tin, số liệu báo cáo).

Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn, quá hạn chưa hoàn thành (nếu có) yêu cầu giải trình làm rõ lý do, trách nhiệm, đưa ra lộ trình và cam kết tiến độ thực hiện.

Giao Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo Kế hoạch số 45/KH-TCT ngày 20/02/2019 của Tổ Công tác; phối hợp làm rõ lý do những nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn, quá hạn chưa hoàn thành, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện tại Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 31.

Ngày 04/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2601/UBND-TH giao nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Công an tỉnh có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Đại hội; có kế hoạch đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt chú ý các địa điểm tổ chức Đại hội, nơi đón tiếp khách, bố trí ăn, nghỉ của đại biểu.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND thành phố Thái Nguyên có phương án tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên và địa điểm tổ chức Đại hội; chuẩn bị chương trình văn nghệ biểu diễn tại phiên trọng thể của Đại hội; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh bố trí hội trường, phòng họp, phòng khách, chuẩn bị các điều kiện về lễ tân, khánh tiết và các điều kiện cần thiết khác vụ Đại hội.

Giao Sở Y tế cử cán bộ chuyên môn trực, bố trí phương tiện, thiết bị y tế, đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu tham dự Đại hội; có phương án đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi bố trí ăn, nghỉ của đại biểu và nơi tổ chức Đại hội.

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về việc trao cờ lưu niệm và Bằng khen, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh có đề xuất cụ thể, gửi Sở Nội vụ
hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Giao Công ty Điện lực Thái Nguyên có phương án đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định trong thời gian diễn ra Đại hội.

Giao UBND thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính và nơi diễn ra Đại hội; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự nơi công cộng, tăng cường vệ sinh đảm bảo mỹ quan đô thị khu trung tâm thành phố Thái Nguyên trong thời gian diễn ra Đại hội.

Giao Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình và kết quả của Đại hội.

Ngày 04/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2605/UBND-CNN về chủ động ứng phó với thiên tai trong hoạt động khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ 2019.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết gây nguy cơ cao ảnh hưởng đến các mỏ khai thác khoáng sản, hồ chứa bùn thải, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chỉ đạo Mỏ sắt Tiến Bộ và Mỏ sắt Trại Cau kiểm tra các vị trí xung yếu cũng như thực hiện các biện pháp xử lý, tránh hiện tượng bùn thải tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, tình hình sản xuất của nhân dân trong khu vực; đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa bùn thải, chủ động chuẩn bị về lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Xây dựng phương án phòng chống, ứng phó với các loại hình thiên tai và phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường có thể xảy ra khi có mưa lớn, lũ, sạt lở…, trong đó, cần xác định cụ thể lực lượng, vật tư, phương tiện cần huy động để ứng phó, phòng ngừa các trường hợp có thể xảy ra. Phương án đề nghị gửi về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện. Xử lý đắp bổ sung bờ đập Quăng Đuôi xã Tân Lợi và hồ Thác Lạc thị trấn Trại Cau để đảm bảo an toàn đập và tránh hiện tượng tràn bùn thải ra môi trường; xác định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc đào, xẻ ảnh hưởng đến đập, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2019.

UBND thành phố Thái Nguyên, UBND huyện Đồng Hỷ chỉ đạo chính quyền cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình tích trữ bùn thải tại các hồ chứa, báo cáo kịp thời đến các đơn vị chức năng để chỉ đạo khi thấy nguy cơ mất an toàn; phối hợp với đơn vị quản lý đảm bảo lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống thiên tai bất thường và kịp thời khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra.

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình khai thác khoáng sản của các mỏ, có biện pháp đảm bảo an toàn các hoạt động khai thác và đổ bùn thải vào các hồ chứa trong mùa mưa lũ, đồng thời bảo vệ môi trường vùng khai thác theo quy định của pháp luật.  

Ngày 05/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2644/UBND-KGVX  về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 2577/KH-LĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tình hình thực tế, triển khai, phối hợp, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thông tin, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/8/2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2602/LĐTBXH-NCC ngày 01/7/2019, tổ chức tuyên truyền, lập danh sách đối tượng, thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách trước ngày 27/7/2019 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh trước ngày 20/8/2019.

Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2556/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý di tích, lịch sử, văn hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn.

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 và thực hiện Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan đến xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Rà soát, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Quyết định 1319/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Chương trình phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh giai đoạn 2017-2020

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao. Rà soát quy hoạch quỹ đất dành cho việc xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cơ sở đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị của di tích...

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tiếp tục đẩy mạnh, quán triệt các văn bản chỉ đạo về xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của Trung ương và địa phương; tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền. Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý di tích gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phố biến những quy định của pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai (biên tập)