Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Võ Nhai đánh giá tiến độ xây dựng NTM tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 và xã xây dựng NTM kiểu mẫu

11-07-2019 20:28

Chiều ngày 11/7, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng NTM tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 và xã xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Việt Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo như kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, trên địa bàn huyện Võ Nhai có 2 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019 là Tràng Xá và Dân Tiến, xã Phú Thượng thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua quá trình triển khai thực hiện, theo đánh giá của hội đồng thẩm định của tỉnh Thái Nguyên đã thẩm định và công nhận xã Tràng Xá đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Dân Tiến đạt 13/19 tiêu chí. Xã Phú Thượng đạt 16/19 tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

Để hỗ trợ 3 xã thực hiện chương trình này, huyện đã phân bổ các nguồn vốn, hỗ trợ trên 8,8 tỷ đồng (8.801,2 triệu đồng), trong đó Ngân sách Trung ương là trên 5,9 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 815 triệu, nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng. Trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, riêng xã Tràng Xá đã đạt chuẩn, 2 xã còn lại khi triển khai thực hiện chương trình này cũng gặp một số khó khăn và tồn tại đó là: các xã chưa lựa chọn được cây trồng, vật nuôi chủ lực để xây dựng mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả chưa cao; công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình khu thể thao xã, đường giao thông kiểu mẫu gặp khó khăn...

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã thảo luận, đánh giá cụ thể quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM tại các địa phương, trong đó tập trung vào việc đề ra các giải pháp nhằm thực hiện các tiêu chí khó trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, đó là: tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; tiêu chí về xóa nhà ở dột nát; tiêu chí về xây dựng giao thông nông thôn kiểu mẫu...

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)