Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại hội Hội Cựu giáo chức xã Thượng Nung lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2025

Ngày 25/11/2021 Hội Cựu giáo chức xã Thượng Nung Tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu giáo chức xã Thượng Nung lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2025. Đến dự Đại hội CGC có đồng chí Hà Văn Xiên Chủ tịch Hội...

Thông báo Lịch Tiếp Công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Thượng...

Thông báo Lịch Tiếp Công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Thượng Nung

Các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã Thượng Nung từ ngày 22/10 đến 03/11/2021

Các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã Thượng Nung từ ngày 22/10 đến 03/11/2021

Xã Thượng Nung tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình "Camera An ninh" phòng chống tội phạm đảm bảo an...

Ngày 25/10/2021 xã Thượng Nung tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình "Camera An ninh" phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền pháp luật về PCTP, TNXH và...

Hoạt Động Của Xã Thượng Nung

Đại hội Hội Cựu giáo chức xã Thượng Nung lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2025

Ngày 25/11/2021 Hội Cựu giáo chức xã Thượng Nung Tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu giáo chức xã...

Thông báo Lịch Tiếp Công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Thượng...

Thông báo Lịch Tiếp Công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Thượng...

Thượng Nung triển khai mã QR code cho các địa điểm công cộng, cơ quan đơn vị, trường học các địa...

Ngày 03/11/2021 Tổ Thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 xã Thượng Nung đã triển khai...

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kfy 2016 - 2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 265/QĐ-UBND

  QĐ Về việc áp dụng biện pháp cách ly Y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thượng Nung

 • 623/QĐ-UBND

  QĐ V/v kết thúc thời gian thực hiện biện pháp cách ly Y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thượng Nung

 • 262/QĐ-UBND

  QĐ V/v thực hiện biện pháp cách ly Y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thượng Nung

 • 251/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hoá xóm An Thành năm 2021

 • 252/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hoá xóm Trung Thành năm 2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3070

Tổng truy cập: 43357